Osterwalder, Konrath, Schmitt, Lemmens: jesień spotkań z biznesowymi ekspertami