Prof. Gianpiero Petriglieri: „Gra o talent. Jak przyciągać i zatrzymywać najlepszych pracowników i zwiększać ich zaangażowanie”.